TIN TỨC HPU

  Thứ tư, 14/03/2018 - 13:52:55

Thông báo về trình tự, thủ tục xét lương

Trình tự, thủ tục xét nâng lương, xét hết thời gian tập sự, dự bị như sau:
         Thừa lệnh Hiệu trưởng, Phòng Tổ chức – Hành chính thông báo về trình tự, thủ tục xét nâng lương, xét hết thời gian tập sự và xét hết thời gian dự bị (sau đây gọi chung là xét lương) như sau:
-  Khi đến thời gian xét lương theo quy định, cán bộ, giảng viên, giáo viên, nhân viên (sau đây gọi tắt là CBGVNV) chủ động làm bản kiểm điểm đề nghị xét xét lương (theo mẫu) nộp cho trưởng đơn vị. Trường hợp, cán bộ, giảng viên đang học ở nước ngoài thì gửi bản kiểm điểm đề nghị xét xét lương (theo mẫu) nộp cho trưởng đơn vị qua email.
-  Đơn vị tổ chức đánh giá nhận xét và gửi bản kiểm điểm của cá nhân kèm theo biên bản họp đơn vị cho Phòng Tổ chức - Hành chính để tổng hợp báo cáo Hội đồng lương.
   Trường hợp CBGVNV có thời gian xét lương ở nhiều đơn vị khác nhau trong trường, CBGVNV liên hệ với đơn vị đã làm để đơn vị cũ tổ chức họp, nhận xét về thời gian làm việc tại đơn vị cũ. Nhận xét của đơn vị cũ phải được lập thành văn bản và nộp cho Phòng Tổ chức – Hành chính cùng với bản kiểm điểm của cá nhân và biên bản họp của đơn vị đang công tác.
    Kể từ ngày 01/02/2018, khi được điều chuyển sang đơn vị khác, cá nhân làm kiểm điểm thời gian công tác tại đơn vị cũ (từ thời điểm xét lương gần nhất cho đến ngày chuyển sang đơn vị mới), lấy ý kiến của đơn vị cũ và nộp cho Phòng Tổ chức – Hành chính để chuẩn bị cho lần xét lương tiếp theo.
-   Đơn vị và cá nhân có trách nhiệm nộp hồ sơ đề nghị xét lương cho Phòng Tổ chức – Hành chính từ ngày 01 đến ngày 07 của tháng CBGVNV được xét lương.
-   Hội đồng lương tổ chức họp xét lương cho CBGVNV kể từ sau ngày 07 hàng tháng. Thời gian họp cụ thể được đăng trên lịch công tác tuần.
     Hội đồng lương tổ chức họp có sự tham gia của trưởng đơn vị và CBGVNV được xét xét lương. Trường hợp xét xét lương cho trưởng đơn vị thì mời Chủ tịch Công đoàn bộ phận/Tổ trưởng Công đoàn của đơn vị tham gia.
-   Căn cứ kết luận của Hội đồng lương, Phòng Tổ chức – Hành chính dự thảo quyết định xét lương cho CBGVNV đối với các CBGVNV được xét lương; thông báo kéo dài thời gian xét lương đối với các CBGVNV chưa được xét lương trình Hiệu trưởng hoặc người được Hiệu trưởng giao quyền.
-     Đối với trường hợp bị kéo dài thời gian lương: hết thời gian kéo dài cá nhân làm bản kiểm điểm đề nghị xét lương bổ sung (theo mẫu), có nhận xét đề nghị của đơn vị nộp cho phòng Tổ chức – Hành chính để tổng hợp báo cáo với Hội đồng lương. Căn cứ kết luận của Hội đồng lương, phòng Tổ chức – Hành chính triển khai thực hiện.
           Trân trọng thông báo.

Mẫu văn bản về xét lương: tải tại đây

Phòng Tổ chức – Hành chính

 

 

♦ Ý kiến của bạn
Chia sẻ :

Địa chỉ: Số 36 - Đường Dân Lập - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3740577 - 0225 3833802 -- Fax: 0225.3740476 Email: webmaster@hpu.edu.vn