Các hoạt động

  Thứ ba, 29/05/2018 - 09:51:39

Kế hoạch tổ chức khen thưởng con CBGVNV đạt thành tích cao trong học tập năm học 2017-2018

BCH Công đoàn Trường ĐH Dân lập Hải Phòng xin thông báo tới các Công đoàn bộ phận, Tổ Nữ công kế hoạch và chương trình tổ chức “VUI TẾT THIẾU NHI 1/6” năm 2018 cho các cháu là con cán bộ, giảng viên, nhân viên Trường Đại học Dân lập Hải Phòng như sau:
I.     MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU
-      Thiết thực hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em;
-      Động viên khen thưởng những cháu có thành tích học tập tốt trong năm học 2017-2018.
II.   THÀNH PHẦN THAM GIA
-        Các cháu là con CBGVNV nhà trường.
-        Cán bộ, giảng viên, nhân viên nhà trường đến tham dự cùng các cháu.
III.      NỘI DUNG
1.       Tổ chức vui tết 1/6 cho các cháu tại đơn vị: do Công đoàn các đơn vị tự tổ chức;
2.       BCH công đoàn tổ chức phát phần thưởng cho các cháu đạt các danh hiệu học tập năm học 2017-2018 (theo danh sách của các tổ công đoàn).
IV.       THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC PHÁT PHẦN THƯỞNG
-          Thời gian: 16h00 – 17h00 ngày 07/6/2018 (Thứ 5)
-           Địa điểm: Hội trường F301
V.       TỔ CHỨC THỰC HIỆN
BCH Công đoàn trường đề nghị các Công đoàn bộ phận, Tổ Nữ công thống kê thành tích học tập năm học 2017-2018 của các cháu từ Tiểu học đến Trung học phổ thông (theo link: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1l5pU6marHfhrNWEriJHU1BYlyifLzdmt0Hzqo1t7dto/edit?ts=5b0b57f3#gid=0)
Hạn nộp danh sách: 17h00 ngày 04/6/2018 (Thứ 2)
Đề nghị BCH các Công đoàn bộ phận, Tổ trưởng Nữ công thông báo chương trình này tới toàn thể các công đoàn viên trong đơn vị biết và nhiệt tình đưa các cháu đến tham dự và góp vui cho chương trình.
Rất mong các Công đoàn bộ phận, Tổ trưởng Nữ công thực hiện tốt các công việc nêu trên để chương trình được tổ chức chu đáo và vui vẻ.
 
BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN
♦ Ý kiến của bạn
Chia sẻ :

Địa chỉ: Số 36 - Đường Dân Lập - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3740577 - 0225 3833802 -- Fax: 0225.3740476 Email: webmaster@hpu.edu.vn