Khách sạn sinh viên

  Thứ sáu, 02/02/2018 - 13:50:15

ĐH Dân lập Hải Phòng được Viện Tiêu chuẩn Anh cấp chứng nhận quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2015

Chuyển đổi thành công sang hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2015, Trường Đại học Dân lập Hải Phòng vừa được Viện Tiêu chuẩn Anh (BSI) cấp Chứng nhận.
Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 được Trường Đại học Dân lập Hải Phòng áp dụng từ năm 2005, là một trong những trường đại học đầu tiên của Việt Nam áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn này. Khác với phiên bản ISO 9001:2008 cũ, ở phiên bản mới ISO 2001:2015 bối cảnh bên trong và bên ngoài của tổ chức được đặc biệt quan tâm và là một đầu vào quan trọng của hệ thống. Quy trình P-D-C-A (Lập kế hoạch - Tổ chức thực hiện - Kiểm tra, đánh giá - Hoàn thiện) ở phiên bản mới được tích hợp với việc quản lý rủi ro trong cả quá trình. Việc đánh giá kết quả thực hiện của từng lĩnh vực công tác theo từng quy trình cũng được đặc biệt coi trọng ở phiên bản mới. 
Cán bộ Nhà trường họp nghe kết luận đánh giá của Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài
Trên cơ sở kết quả đánh giá vào cuối tháng 12/2017, ngày 29/1/2018 vừa qua Viện Tiêu chuẩn Anh đã chứng nhận Nhà trường đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của Tiêu chuẩn quản lý chất lượng quốc tế ISO 9001:2015.
Chứng nhận Nhà trường đáp ứng các yêu cầu của ISO 9001:2015
Thành công này là sự động viên quan trọng giúp Nhà trường tiếp tục nâng cao chất lượng các mặt công tác trong những năm tới.
Phòng Quản lý khoa học và Đảm bảo chất lượng
 
 
♦ Ý kiến của bạn
Chia sẻ :

Địa chỉ: Số 36 - Đường Dân Lập - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3740577 - 0225 3833802 -- Fax: 0225.3740476 Email: webmaster@hpu.edu.vn