Thạc sỹ

  Thứ hai, 03/11/2014 - 04:09:10

Chương trình đào tạo Cao học ngành Xây dựng dân dụng & Công nghiệp

Nội dung của chương trình đào tạo Cao học ngành Xây dựng dân dụng & Công nghiệp cụ thể như sau:

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ

CHUYÊN NGÀNH KỸ THUẬT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP

KHÓA I (2013-2015)
HK
TT
Mã số học phần
Tên học phần
Khối lượng (tín chỉ)
Phần
chữ
Phần
số
Tổng số
LT
TH, TN, TL
 
 
PHẦN KIẾN THỨC CHUNG
 
HỌC KÝ I (12 TÍN CHỈ)
1
XDMC
501
Triết học
ThS. Phan Văn Chiêm
ĐT: 0912. 498.888
2
1.5
0.5
2
XDMC
502
Tiếng Anh
ThS. Nguyễn Thị Yến Thoa
ĐT: 0936. 393. 328
4
3
1
3
XDMC
503
Phương pháp luận nghiên cứu khoa học
GS. TS. Nguyễn Đình Cống
ĐT: 01689.578.620
2
1.5
0.5
PHẦN KIẾN THỨC CƠ SỞ VÀ CHUYÊN NGÀNH BẮT BUỘC

 
Môn cơ sở
Các học phần bắt buộc
và tự chọn
 
4
XDBB
505
Cơ học vật rắn biến dạng
GS. TSKH.Nguyễn Đăng Bích
ĐT : 0913.231.093                                         
2
1.5
0.5
5
XDBB
504
Phương pháp số trong phân tích kết cấu
GS. TSKH. Hà Huy Cương
ĐT : 0438. 534.600                    
2
1.5
0.5
HỌC KÝ II (12 TÍN CHỈ)
6
XDLC
512
Động lực học công trình
GS. TSKH. Hà Huy Cương
ĐT : 0438. 534.600                    
2
1.5
0.5
7
XDBB
506
Ổn định công trình
GS. TSKH. Hà Huy Cương
ĐT : 0438. 534.600                                                                      
2
1.5
0.5
8
XDLC
514
Tính kết cấu theo LT tối ưu
GS. TSKH. Hà Huy Cương
ĐT : 0438. 534.600                    
2
1.5
0.5
9
XDLC
515
Độ tin cậy và tuổi thọ công trình
GS. TS. Lê Xuân Huỳnh
ĐT : 0913.322.870                    
2
1.5
0.5
 
Môn chuyên ngành
Các học phần bắt buộc
và tự chọn
 
10
XDBB
507
Kết cấu đặc biệt Bê tông CT
PGS. TS. Lê Thanh Huấn
ĐT : 0913.301.087                                     
2
1.0
1.0
11
XDBB
508
Kết cấu thép nâng cao
GS. TS. Phạm Văn Hội
ĐT : 0903.436.802                    
2
1.5
0.5
HỌC KÝ III (12 TÍN CHỈ)
12
XDBB
509
Phương pháp thực nghiệm kết cấu xây dựng
GS. TS. Võ Văn Thảo
ĐT : 0989. 856.839
2
1.0
1.0
13
XDBB
510
Quản lý dự án đầu tư xây dựng
PGS. TS. Nguyễn Đình Thám
ĐT : 0913.047.740                    
2
1.5
0.5
14
XDLC
518
Kết cấu Nhà cao tầng Bê tông cốt thép
PGS. TS. Lê Thanh Huấn
ĐT : 0913.301.087                                    
2
1.5
0.5
15
XDBB
511
Thi công nhà cao tầng BTCT
PGS. TS. Nguyễn Đình Thám
ĐT : 0913.047.740                    
2
1.5
0.5
16
XDLC
521
Công trình trên nền đất yếu
GS.TSKH.NguyễnVăn Quảng
ĐT: 0912.768.334
2
1.5
0.5
17
XDLC
522
Nền móng và tầng hầm nhà cao tầng
GS.TSKH.NguyễnVăn Quảng
ĐT: 0912.768.334
2
1.5
0.5
HỌC KỲ IV
 
XDTN
526
Luận văn
9         
(20% thời lượng CTĐT)
 
 
Tổng cộng:
45
(100% thời lượng CTĐT)

Luận văn Thạc sỹ (9 TC)
Luận văn Thạc sỹ có thời lượng là 9 tín chỉ, chiếm 20% thời lượng CTĐT. Học viên tự lựa chọn đề tài nghiên cứu của luận văn Thạc sĩ, dưới sự hướng dẫn của hội đồng chuyên môn Khoa Xây dựng.
Lưu ý: Học viên có thể lựa chọn đề tài nghiên cứu ngay khi bắt đầu học các môn cơ sở chuyên ngành.
Hải Phòng, ngày 08/03/2014
 P. TRƯỞNG KHOA XD
 
TS. Đoàn Văn Duẩn
 
♦ Ý kiến của bạn
Chia sẻ :

Địa chỉ: Số 36 - Đường Dân Lập - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3740577 - 0225 3833802 -- Fax: 0225.3740476 Email: webmaster@hpu.edu.vn