Thạc sỹ

  Thứ tư, 23/09/2015 - 15:57:34

Kế hoạch thi tuyển sinh cao học Xây dựng, Hệ thống thông tin, Quản trị kinh doanh

Phòng Đào tạo Đại học & Sau Đại học thông báo kế hoạch thi cao học tháng 10 năm 2015 như sau:

1.      Lịch thi: Ngày 17/10/201518/10/2015

Ngành

Môn thi

Ngày thi

Giờ thi

Thời lượng thi

Quản trị kinh doanh

Tiếng Anh

17/10/2015

7h30

120 phút

Quản trị học

17/10/2015

13h30

180 phút

Quản trị nhân sự

18/10/2015

7h30

180 phút

Hệ thống thông tin

Tiếng Anh

17/10/2015

7h30

120 phút

Toán rời rạc

17/10/2015

13h30

180 phút

Cơ sở dữ liệu

18/10/2015

7h30

180 phút

Kỹ thuật công trình xây dựng DD&CN

Tiếng Anh

17/10/2015

7h30

120 phút

Cơ học kết cấu

17/10/2015

13h30

180 phút

Kết cấu bê tông cốt thép

18/10/2015

7h30

180 phút

 

2.      Lệ phí dự thi:

-         Lệ phí dự thi: 120.000 đồng/môn

-         Thời gian nộp: Thí sinh nộp lệ phí dự thi trước ngày 10/10/2015.

-         Địa điểm nộp lệ phí: Phòng Đào tạo ĐH&SĐH (gặp Cô Hà)

 

Phòng Đào tạo Đại học & Sau Đại học

 

 

 

♦ Ý kiến của bạn
Chia sẻ :

Địa chỉ: Số 36 - Đường Dân Lập - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3740577 - 0225 3833802 -- Fax: 0225.3740476 Email: webmaster@hpu.edu.vn