Thạc sỹ

  Thứ ba, 15/11/2016 - 16:43:51

Thông báo lịch thi tuyển sinh cao học đợt 1 năm 2016

Phòng Đào tạo Đại học & Sau Đại học thông báo kế hoạch thi cao học đợt 1 năm 2016 như sau:
1.  Đối tượng:
Các thí sinh đã nộp hồ sơ dự thi cao học có đầy đủ các điều kiện sau:
-  Đã nộp hồ sơ đầy đủ theo quy định của Nhà trường;
-  Đã nộp lệ phí xét duyệt hồ sơ;
-  Đối với các thí sinh dự thi ngành gần, phù hợp hoặc khác ngành: đã học và thi chuyển đổi đạt yêu cầu theo quy định.
2.  Lịch thi: Ngày 26/11/201627/11/2016
Ngành
Môn thi
Ngày thi
Giờ thi
Thời lượng thi
Quản trị kinh doanh
Tiếng Anh
26/11/2016
7h30
120 phút
Quản trị học
26/11/2016
13h30
180 phút
Quản trị nhân sự
27/11/2016
7h30
180 phút
Kỹ thuật công trình xây dựng DD&CN
Tiếng Anh
26/11/2016
7h30
120 phút
Cơ học kết cấu
26/11/2016
13h30
180 phút
Kết cấu BTCT
27/11/2016
7h30
180 phút
3.  Lệ phí dự thi:
-   Căn cứ theo Thông tư số 40/TTLT-BTC-BGD&ĐT ngày 27/03/2015, lệ phí dự thi cao học là : 120.000 đồng/môn
-   Thời gian nộp: Thí sinh nộp lệ phí dự thi trước ngày 19/11/2016.
-   Địa điểm nộp lệ phí: Phòng Đào tạo ĐH&SĐH (gặp Cô Hà).
Phòng Đào tạo ĐH&SĐH 
♦ Ý kiến của bạn
Chia sẻ :

Địa chỉ: Số 36 - Đường Dân Lập - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3740577 - 0225 3833802 -- Fax: 0225.3740476 Email: webmaster@hpu.edu.vn