Đại học - Cao đẳng

  Thứ hai, 09/04/2018 - 09:03:22

Mẫu đơn đăng ký xét tuyển vào trường ĐH Dân lập Hải Phòng năm 2018

 

 
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
­­
ĐƠN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN VÀO ĐẠI HỌC
THEO KẾT QUẢ HỌC TẬP THPT

Kính gửi: Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Dân lập Hải Phòng
 
Họ và tên:………………………………………………………………………………….
Ngày sinh:………………………………….. Giới tính: ………………………………….
Số chứng minh nhân dân:……………………………Nơi cấp:……………………………
Số điện thoại:………………………………………………………………………………
Địa chỉ liên lạc:…………………………………………………………………………….
Học sinh trường THPT:………………………………Hạnh kiểm:……………………….
Khối xét tuyển:…………………………………………………………………………….
Điểm trung bình môn năm lớp 12 theo khối xét tuyển:
-      Điểm môn………………...: ……. điểm
-      Điểm môn…………..…….: ……. điểm
-      Điểm môn…………..…….: ……. điểm
Tôi làm đơn này kính đề nghị Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Dân lập Hải Phòng xét tuyển tôi vào học:
Ngành:…………………………………..Chuyên ngành:……………………………….
Tôi xin cam đoan, những thông tin trên của tôi là hoàn toàn đúng sự thực. Nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.
                                                           Hải Phòng, ngày ........tháng........năm 2018
Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)
 
 
 
 
 
 

Lưu ý:Gửi kèm đơn này 2 phong bì dán tem, bản photo học bạ THPT, Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời 2018 (hoặc bằng tốt nghiệp THPT - bản photo), 30.000đ lệ phí xét tuyển đến:
Phòng Đào tạo- Trường Đại học Dân lập Hải Phòng
Số 36, đường Dân lập – phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân - TP Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3 740 577 hoặc 0979 526 014 (Mr. Trung) – 0904 220 487 (Ms. Chung)
 
 
BAN WEBSITE
 

♦ Ý kiến của bạn
Chia sẻ :

Địa chỉ: Số 36 - Đường Dân Lập - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3740577 - 0225 3833802 -- Fax: 0225.3740476 Email: webmaster@hpu.edu.vn