KHOA DU LỊCH

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 32

Áp dụng từ: 03/08/2020 đến 09/08/2020

32 2020
Ngày tháng Nội dung Chuẩn bị Tham dự Địa điểm
Thứ 2
03-08-2020
Sáng
Chiều
Hôm nay
04-08-2020
Sáng
Chiều
Thứ 4
05-08-2020
Sáng
Chiều
Thứ 5
06-08-2020
Sáng
Chiều
Thứ 6
07-08-2020
Sáng
Chiều
Thứ 7
08-08-2020
Sáng
Chiều
Chủ nhật
09-08-2020
Sáng
Chiều

Trọng tâm

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.