KHOA DU LỊCH

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 04

Áp dụng từ: 20/01/2020 đến 26/01/2020

04 2020
Ngày tháng Nội dung Chuẩn bị Tham dự Địa điểm
Thứ 2
20-01-2020
Sáng
Chiều
Thứ 3
21-01-2020
Sáng
Chiều
Thứ 4
22-01-2020
Sáng
Chiều
Thứ 5
23-01-2020
Sáng
Chiều
Thứ 6
24-01-2020
Sáng
Chiều
Thứ 7
25-01-2020
Sáng
Chiều
Hôm nay
26-01-2020
Sáng
Chiều

Trọng tâm

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.