Thông báo lịch nôp Báo cáo thực tập tốt nghiệp đợt 1 năm 2017

VHDL - Thời gian: từ 13/03/2017 - 22/03/2017 Thứ ba, 04/08/2020 - 06:03:40

Thông báo lịch nôp Báo cáo thực tập tốt nghiệp đợt 1 năm 2017

Khoa Du lịch thông báo thời gian nộp và báo cáo thực tập tốt nghiệp như sau:
-  Thời gian nộp Báo cáo thực tập TN:  Thứ 3, ngày 21/03/2017.
-   Địa điểm: Văn phòng khoa Du lịch (nộp cho cô Quỳnh Chi - ĐT: 0982.358345).
-    Báo cáo thực tập TN: thông báo khi sinh viên nộp quyển Báo cáo TTTN
Chú ý
Sinh viên sẽ không được thu và báo cáo thực tập tốt nghiệp nếu:
-  Không hoàn thành đ hc phí và các khon đóng góp trưc khi np báo cáo
-  Không thực hiện đúng yêu cầu về nội dung và quy cách trình bày theo quy định
 
 
KHOA DU LỊCH
Truy cập: 1378 lượt

Thông báo tiêu điểm

Thông báo liên quan

Thông báo khoa

Thông báo chung

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.