Lịch thi chính học kỳ I năm học 2021 - 2022
12 tháng 11, 2021 bởi
Lịch thi chính học kỳ I năm học 2021 - 2022
Trịnh Trung Thành


Phòng Đào tạo-Quản lý khoa học gửi lịch thi lần 1 học kỳ 1 năm học 2021-2022, chi tiết xem ở trong file đính kèm.

Sinh viên nếu có trùng lịch thi hoặc có thắc mắc liên hệ với thầy Vũ Hồng Thắng tại phòng Đào tạo-Quản lý khoa học, điện thoại 02253740577

Tải về tại đây