Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh nhằm tăng cường quản lý chi phí tại Cty CP Tân Thế Huynh
20 tháng 11, 2013 bởi
Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh nhằm tăng cường quản lý chi phí tại Cty CP Tân Thế Huynh
Trần Hữu TrungĐề tài đã phân tích, đánh giá thực trạng tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Tân Thế Huynh trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh nhằm tăng cường công tác quản lý chi phí tại công ty.

Chủ nhiệm đề tài: Hoàng Thị Luân - Lớp 1201K

Giáo viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Văn Thụ

1. Tính cấp thiết của đề tài

Mỗi doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển thì trong quá trình hoạt động kinh doanh của mình luôn phải tạo được doanh thu và đảm bảo tạo được lợi nhuận từ khoản doanh thu đó. Vì vậy, từng doanh nghiệp phải làm tốt công tác quản lý, công tác tổ chức kế toán, đặc biệt là công tác tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh, đây là công cụ giúp cho doanh nghiệp tồn tại và phát triển vững mạnh.

2. Mục đích nghiên cứu

Phân tích, đánh giá thực trạng tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Tân Thế Huynh trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh nhằm tăng cường công tác quản lý chi phí tại đơn vị.

3. Phương pháp nghiên cứu

Đề tài đã sử dụng các phương pháp: thống kê và so sánh; chuyên gia; kế toán và phương pháp điều tra khảo sát.

4. Kết quả nghiên cứu

Mô tả và phân tích thực trạng công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh năm quý 4 năm 2011 tại Công ty cổ phần Tân Thế Huynh.

Công tác kế toán của công ty đều tuân thủ nghiêm ngặt theo đúng những quy định của Bộ Tài chính, đặc biệt trong công tác kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh nói chung và công tác quản lý chi phí nói riêng. Công ty xây dựng bộ máy quản lý theo mô hình trực tuyến chức năng, rất gọn nhẹ, hiệu quả trong công việc, và bộ máy kế toán được tổ chức theo mô hình tập trung, tương đối hoàn chỉnh với tinh thần trách nhiệm cao, công tác kế toán được tổ chức khoa học, hợp lý. Chứng từ sử dụng trong quá trình hạch toán ban đầu phù hợp với yêu cầu kinh tế và pháp lý của các nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Những thông tin về các nghiệp vụ kinh tế phát sinh đều được ghi chép đầy đủ, chính xác, kịp thời tạo điều kiện cho việc kiểm tra, đối chiếu số liệu.

Bên cạnh những ưu điểm đã đạt được, đề tài đưa ra những mặt hạn chế cần khắc phục như:

- Bộ máy kế toán của công ty về trình độ chuyên môn vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu của công việc, phần mềm kế toán chưa được áp dụng.

- Công ty chưa mở sổ chi tiết để theo dõi chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp theo từng khoản mục chi phí.

- Công ty chưa tiến hành trích lập dự phòng phải thu khó đòi.

- Hệ thống sổ sách của công ty chưa được hoàn thiện.

- Công ty chưa áp dụng các chính sách thu hồi nợ và chính sách chiết khấu.

Để khắc phục tình trạng trên, căn cứ vào kết quả nghiên cứu, tác gải đã đưa ra một số kiến nghị góp phần hoàn thiện tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh nhằm tăng cường quản lý chi phí tại Công ty như:

- Công ty nên tổ chức các lớp huấn luyện, đào tạo nâng cao tay nghề cho đội ngũ nhân viên phòng kế toán, đồng thời công ty nên xem xét việc áp dụng các phần mềm kế toán ( MISA, SMART, VACOM, SASINNOVA…) sao cho phù hợp với điều kiện thực tế tại công ty giúp bộ phận kế toán phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh kịp thời, khoa học, hiệu quả cao.

Công ty nên mở sổ chi phí sản xuất kinh doanh nhằm theo dõi chi tiết các tài khoản 641 và 642 theo từng khoản mục chi phí.

Công ty cần trích lập dự phòng phải thu khó đòi, để đánh giá được khả năng tính toán của khách hàng, đảm bảo sự phù hợp giữa doanh thu, chi phí phát sinh trong kỳ, giúp cho tình hình tài chính của công ty không bị biến động khi phát sinh các khoản nợ không đòi được.

Công ty nên mở thêm Sổ Nhật ký mua hàng, Nhật ký bán hàng, Nhật ký chi tiền, Nhật ký thu tiền để theo dõi luồng hàng hóa, luồng tiền luân chuyển một cách khoa học, dễ quản lý, tránh nhầm lẫn sai sót.

- Để công tác thu hồi nợ đạt hiệu quả cao, công ty nên đưa ra các chính sách thu hồi nợ và áp dụng chính sách “ Chiết khấu thanh toán“ (Tài khoản 635).

Phòng QL khoa học và Đào tạo sau đại học