Ngành Kỹ thuật Nông nghiệp bảo vệ thành công 4 đề tài NCKH
23 tháng 11, 2013 bởi
Ngành Kỹ thuật Nông nghiệp bảo vệ thành công 4 đề tài NCKH
Trần Hữu Trung


Ngày 29/10/2011 Hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường đã tiến hành tổ chức nghiệm thu thành công 4 đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường (01 đề tài của giảng viên và 03 đề tài của sinh viên) ngành Kỹ thuật Nông nghiệp.

Tham gia Hội đồng nghiệm thu các đề tài có PGS.TS Nguyễn Văn Đức - Viện Chăn nuôi Quốc gia, MSc. Phạm Quang Hùng - giảng viên trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội, ông Nguyễn Văn Hoãn - cán bộ Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hải Phòng cùng các giảng viên ngành Kỹ thuật Nông nghiệp trường Đại học Dân lập Hải Phòng. Kết quả cụ thể như sau:

Đề tài số 1: Nghiên cứu khả năng sinh trưởng và chất lượng thân thịt của giống Ngan Pháp nuôi theo phương thức bán chăn thả tại Minh Tân - Kiến Thụy - Hải Phòng”.

Chủ nhiệm đề tàiTS. Giang Hồng Tuyến - giảng viên ngành Kỹ thuật Nông nghiệp.

Các thành viên tham gia: Phạm Văn Vạn; Nguyễn Trọng Hải; Phạm Văn Toản; Vũ Văn Nhật; Vũ Văn Giỏi - Ban Quản lý Dự án.

Kết quả nghiên cứu của đề đã xác định được đặc điểm sinh trưởng, phát triển và các yếu tố ảnh hưởng đén khả năng sinh trưởng, phát triển của Ngan Pháp nuôi theo phương thức bán chăn thả. Từ đó có thể nhân rộng và thúc đẩy phát triển chăn nuôi Ngan Pháp góp phần chuyển dịch cơ cấu vật nuôi trong sản xuất nông nghiệp, nhằm nâng cao thu nhập cho người dân.

Kết quả đề tài đạt loại “xuất sắc”.

Đề tài số 2: Nghiên cứu kỹ thuật nuôi giun Quế để ứng dụng trong mô hình VAC tại Thủy Nguyên - Hải Phòng”.

Chủ nhiệm đề tài: SV. Nguyễn Văn Toàn lớp KNL301.

Các thành viên tham gia: Đỗ Kiên Cường, Bùi Quang Cường lớp KNL301, dưới sự hướng dẫn của giảng viên TS. Giang Hồng Tuyến.

Kết quả nghiên cứu của đề tài là cơ sở khoa học để người dân phát triển chăn nuôi giun Quế theo mô hình VAC tại Thủy Nguyên - Hải Phòng.

Kết quả đề tài đạt loại “Giỏi”.

Đề tài số 3: Nghiên cứu quy trình kỹ thuật nuôi Kỳ đà”, do sinh viên Đỗ Kiên Cường, lớp KNL 301, làm chủ nhiệm đề tài dưới sự hướng dẫn của giảng viên TS. Giang Hồng Tuyến.

Đề tài đã nêu bật được một số đặc điểm sinh học, tập tính, khả năng sinh trưởng của Kỳ đà và xây dựng được quy trình nuôi kỳ đà tại Thủy Nguyên - Hải Phòng.

Kết quả đề tài đạt loại “Giỏi”.

Đề tài số 4: Nghiên cứu quy trình kỹ thuật nuôi dế”, do sinh viên Bùi Quang Cường, lớp KNL 301, làm chủ nhiệm đề tài dưới sự hướng dẫn của giảng viên TS. Giang Hồng Tuyến.

Qua đề tài, tác giả đã đưa ra được một số đặc điểm sinh học của dế, tập tính sinh sống của dế và xây dựng được quy trình nuôi dế.

Kết quả đề tài đạt loại “Giỏi”.

Dưới đây là một số hình ảnh của buổi bảo vệ nghiệm thu đề tài NCKH:

Bùi Thị Xuân