Nghiệm thu 07 đề tài của giảng viên Bộ môn Ngoại Ngữ
23 tháng 11, 2013 bởi
Nghiệm thu 07 đề tài của giảng viên Bộ môn Ngoại Ngữ
Trần Hữu Trung


Ngày 24 tháng 12 năm 2010 Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng đã nghiệm thu 07 đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường của Bộ môn Ngoại Ngữ.

TS. Giang Hồng Tuyến đọc quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH

Đến dự lễ nghiệm thu có GS.TS.NGƯT Trần Hữu Nghị - Hiệu trưởng Nhà trường, Tiến sỹ Trần Thị Mai – Trưởng Phòng Đào tạo, Tiến sỹ Giang Hồng Tuyến – Phó phòng quản lý Khoa học và Đối ngoại. Hội đồng nghiệm thu gồm PGS.TS Nguyễn Xuân Thơm – Đại Học Quốc Gia Hà Nội, Thạc sỹ Lê Thị Hồng – Đại Học Hải Phòng, Thạc sỹ Nguyễn Thị Phi Nga – Phó phòng đào tạo, Thạc sỹ Phạm Hữu Thế - Phó phòng quản lý Khoa học và Đối ngoại và các giảng viên Bộ môn Ngoại Ngữ.

Hội đồng nghiệm thu và các chủ nhiệm đề tài

Các đề tài nghiên cứu trong năm học 2009-2010 đều chú trọng đến đổi mới phương pháp giảng dạy với những hoạt động đa dạng nhằm giúp sinh viên chủ động sáng tạo trong việc học và nâng cao kỹ năng sử dụng ngoại ngữ. Trong số 07 đề tài nghiệm thu có 06 đề tại được Hội đồng nghiệm thu xếp loại xuất sắc, 01 đề tài xếp loại giỏi. Chủ tịch hội đồng nghiệm thu – PGS.TS Nguyễn Xuân Thơm đánh giá cao những thành tích mà Bộ môn Ngoại ngữ đã đạt được và rất vui mừng được hợp tác lâu dài với Bộ môn trong thời gian tới.

Trong năm học mới 2010-2011 Bộ môn Ngoại ngữ vẫn nỗ lực hết sức cho công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học nhằm tìm ra những phương pháp giảng dạy thích hợp nhất với sinh viên và góp một phần nhỏ bé cho sự phát triển bền vững của trường Đại học Dân Lập Hải Phòng.

Ths. Lê Thị Hồng (ĐHHP) đọc nhận xét phản biện đề tài

Đề tài 1:

Techniques to improve note taking skill in consecutive interpreting for English Majors at Haiphong Private University.

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Đào Thị Lan Hương - Bộ môn Ngoại ngữ. Xếp loại: Xuất sắc

Đề tài 2:

Compling a workbook in Lexicology for English Majors at Haiphong Private University.

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Thị Yến Thoa - Bộ môn Ngoại ngữ. Xếp loại: Xuất sắc

Đề tài 3:

Politemess strategies appied in making a bargain in English and Vietnamese.

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Thị Thu Huyền - Bộ môn Ngoại ngữ. Xếp loại: Xuất sắc

Đề tài 4:

Evaluating and Editing the curently used texbook “English of Civil Engineering” for fourth year students of Construction at Haiphong Private University.

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Thị Phương Thu - Bộ môn Ngoại ngữ. Xếp loại: Giỏi

Đề tài 5:

“Using Video clips to improve speaking skills and build ESP vocabulary for the third year students of Culture and Tourism Department” a case study based on the textbook - High Season.

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Đặng Thị Vân - Bộ môn Ngoại ngữ. Xếp loại: Xuất sắc

Đề tài 6:

Supplementary material on teaching writing business correspondences for TOEIC classes

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Thị Huyền - Bộ môn Ngoại ngữ. Xếp loại: Xuất sắc

Đề tài 7:

Compiling a writing book for the third year HPU’s English Majors namely “Essay Writing - A Generic Approach”.

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Trần Thị Ngọc Liên - Bộ môn Ngoại ngữ. Xếp loại: Xuất sắc

 

Hiệu Trưởng chúc mừng Bộ môn Ngoại ngữ


Đặng Thị Vân