"Nghiên cứu phương pháp ghi nhận các hoạt động của Microsoft Word"
11 tháng 3, 2020 bởi
"Nghiên cứu phương pháp ghi nhận các hoạt động của Microsoft Word"
Trần Hữu Trung


Học tập với công cụ trực quan đem lại hiệu quả cao trong học tập cũng như nâng cao kỹ năng thực hành của người học. Nhiều học liệu đã được cung cấp để hy vọng đạt được kết quả đó. Tuy nhiên, đối với chương trình học tin học hiện nay mới chỉ có nhiều tài liệu và phương tiện còn cách đào tạo vẫn cũ nên không tận dụng được thế mạnh của máy tính mang lại. Đặc biệt, không đánh giá được quá trình tự học của người học.

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Trịnh Đông
Thành viên: ThS. Đỗ Văn ChiểuĐơn vị: Khoa Công nghệ thông tin

Nhóm tác giả đã nghiên cứu kết hợp kỹ thuật mô phỏng trên máy tính, lý luận dạy học đại học và ngôn ngữ lập trình để tạo ra công cụ nhằm khắc phục một số nhược điểm trên.

Nhóm tác giả đã đưa ra giải pháp ghi lại hoạt động của MS Word và đạt được một số kết quả sau:

- Xây dựng được các mô đun ghi hoạt động của MS Word.

- Tài liệu tham khảo về kỹ thuật ghi nhận hoạt động của Ms Word, đồng thời đưa ra được tài liệu về kỹ thuật lập trình nhúng ứng dụng vào MS Office, kỹ thuật lập trình.

- Kỹ thuật hook thông điệp của chuột và bàn phím.

- Kỹ thuật mô phỏng thao tác chuột và bàn phím.

Đề tài đã đưa ra được giải pháp ghi nhận các hoạt động của MS Word, tuy nhiên vẫn còn một số hạn chế như:

- Số lượng các hoạt động của MS Word chưa nhiều.

- Chương trình cần kỹ thuật lập trình tốt hơn.

Kết quả của Đề tài đáp ứng được mục tiêu đã đăng ký và khẳng định có thể xây dựng được bài thi hoặc học chương trình tin học đại cương theo hình thức này.

Phòng QLKH & CGCN