Thông báo nghiệm thu 3 đề tài NCKH cấp trường của giảng viên khoa Ngoại ngữ
11 tháng 3, 2020 bởi
Thông báo nghiệm thu 3 đề tài NCKH cấp trường của giảng viên khoa Ngoại ngữ
Trần Hữu Trung


Ngày 18 tháng 12 năm 2013 (thứ 4), trường Đại học Dân lập Hải Phòng sẽ nghiệm thu 3 đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường của giảng viên khoa Ngoại ngữ:

Đề tài số 1:

“Biên soạn tài liệu bổ trợ cho kỹ năng nói (tập 1)”

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Đinh Thị Thanh Bình

Đề tài số 2:

“Biên soạn bài tập nghe bổ trợ giáo trình Nghe hiểu tiếng Hán (Quyển 1)”

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Lê Thị Thu Hoài

Đề tài số 3:

“Biên soạn bài tập bổ trợ “Giáo trình Đọc hiểu tiếng Hán” (Quyển 1) dành cho sinh viên Hán ngữ sơ cấp Đại học Dân lập Hải Phòng”

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Hồ Thị Thu Trang

Thời gian: buổi chiều, từ 14h 00 đến 17h00

Địa điểm: Phòng họp E201, trường Đại học Dân lập Hải Phòng

Phòng Quản lý Khoa học và Đảm bảo chất lượng trân trọng kính mời các thầy cô giáo, các đại biểu và các bạn sinh viên quan tâm đến dự và đóng góp ý kiến cho đề tài.

Phòng QLKH&ĐBCL