Ứng dụng kết cấu nhịp cầu dầm bản tại nút giao thông
18 tháng 12, 2014 bởi
Ứng dụng kết cấu nhịp cầu dầm bản tại nút giao thông
Trần Hữu Trung


Ngày 17/12/2014, trường Đại học Dân lập Hải Phòng tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học “Nghiên cứu ứng dụng kết cấu nhịp cầu dầm bản tại nút giao thông khác mức trong đô thị” của ThS. Trần Anh Tuấn khoa Xây dựng

Trong một vài năm trở lại đây, tốc độ đô thị hóa tại các thành phố lớn nước ta phát triển nhanh khiến cho lưu lượng giao thông tại các nút giao lớn đã trở lên mãn tải, gây sự ùn tắc giao thông kéo dài và không đảm bảo an toàn cho các phương tiện tham gia giao thông… Việc xây dựng các nút giao thông khác mức là một trong những giải pháp cấp thiết và hữu hiệu nhất hiện nay.

Qua quá trình nghiên cứu đề tài, tác giả đã tổng hợp và phân tích tình hình kết cấu nhịp bản dùng cho nút giao khác mức trong các khu đô thị tại Việt Nam, đánh giá các dạng kết cấu nhịp và biện pháp thi công cho phù hợp với điều kiện trong đô thị, tác giả đã đưa ra một số phân tích về kỹ thuật để lựa chọn dạng kết cấu cầu bản bê tông cốt thép tại nút giao thông khác mức từ đó đề xuất một số chỉ tiêu kỹ thuật…

Đề tài có khả năng ứng dụng cao trong thực tế để giải quyết vấn đề ùn tắc giao thông tại các nút giao thông trong đô thị hiên nay của nước ta

Kết quả của đề tài đã được hội đồng xếp loại khá.

Một số hình ảnh buổi lễ nghiệm thu đề tài:

Tác giả trình bày báo cáo

 

Tác giả đề tài chụp ảnh lưu niệm cùng Hội đồng nghiệm thu

Phòng Quản lý khoa học và Đảm bảo chất lượng