Xây dựng giải pháp Proxy cho các hệ thống nền tảng Web based
15 tháng 2, 2016 bởi
Xây dựng giải pháp Proxy cho các hệ thống nền tảng Web based
Trần Hữu Trung


Ngày 04/02/2016, trường Đại học Dân lập Hải Phòng tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học “Nghiên cứu xây dựng giải pháp Proxy server cho các hệ thống trên nền tảng Web based tại trường Đại học Dân lập Hải Phòng” của KS. Đoàn Quang Hưng; ThS. Trần Hữu Trung; KS. Vũ Trọng Chiến - cán bộ Trung tâm Thông tin Thư viện.

Hệ thống Web based đang đóng một vai trò ngày càng quan trọng trong sự thành công của trường Đại học Dân lập Hải Phòng như công tác giảng dạy, quản lý đào tạo, đồng thời là cầu nối giữa nhà trường, gia đình và xã hội; là phương tiện quảng bá thông tin, hoạt động, hình ảnh của trường… Cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin sử dụng để lưu trữ dữ liệu là ERP và một số ứng dụng khác. Tuy nhiên trong quá trình vận hành các ứng dụng luôn gặp phải các tình trạng mạng quá tải cũng như sự cố xảy ra trên máy chủ, việc khắc phục gặp nhiều khó khăn, thời gian kéo dài. Trước tình hình đó, nhóm tác giả đã nghiên cứu xây dựng giải pháp Proxy server cho các hệ thống web based có thể hoạt động liên tục, ổn định, thời gian khắc phục sự cố ngắn nhất.

 

Phản biện đánh giá kết quả của đề tài

Qua thời gian nghiên cứu, nhóm tác giả đã xây dựng hệ thống Proxy HPU động có tính sẵn sàng cao, vừa có khả năng chịu lỗi vừa có khả năng cân bằng tải; đồng thời giúp hệ thống web based HPU hoạt động online ổn định; cân bằng lại giữa các nguồn lực máy chủ, khả năng backup dự phòng giữa các hệ thống và giúp tăng hiệu suất làm việc cho hệ thống. Kết quả của đề tài được ứng dụng trực tiếp cho hệ thống web based của trường Đại học Dân lập Hải Phòng.

Nhóm tác giả chụp ảnh lưu niệm cùng Hội đồng nghiệm thu

Phòng Quản lý khoa học và Đảm bảo chất lượng