Tin mới

Đề tài " Phân tích dòng tiền để xác định giá thuê mặt bằng: Dự án kinh doanh cà phê sách tại trường Đại học Quản lý & Công nghệ Hải Phòng
TÓM TẮT NỘI DUNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG ĐỀ TÀI “PHÂN TÍCH DÒNG TIỀN ĐỂ XÁC ĐỊNH GIÁ CHO THUÊ MẶT BẰNG: DỰ ÁN KINH DOANH CÀ PHÊ SÁCH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢN LÝ VÀ CÔNG NGHỆ HẢI PHÒNG” Chủ nhiệ...