Kế hoạch đăng ký đề tài làm khóa luận đợt 5/2018
5 tháng 12, 2018 bởi
Kế hoạch đăng ký đề tài làm khóa luận đợt 5/2018
Administrator


Thông báo kế hoạch đăng ký đề tài làm khóa luận đợt 5 -2018

Sau khi sinh viên hoàn thành đăng ký làm tốt nghiệp trên hệ thống đăng ký môn học, hoàn thành học phí thì đăng ký tên đề tài khóa luận trên văn phòng khoa quản trị kinh doanh ( tầng 3 nhà G) từ ngày 4/12/2018 đến hết ngày 15/12/2018

Chú ý: - Xem chi tiết thông báo của phòng đào tạo tại http://www.hpu.edu.vn/thongbao/HPUTB-thongbao.html

- Khi đăng ký tên đề tài mang theo biên lai thu học phí

- Sinh viên đủ điều kiện đăng ký làm tốt nghiệp

+Đã hoàn thành nhiệm vụ học tập: không môn học nào có điểm trung bình < 5, ngoại trừ các môn Giáo dục quốc phòng&Giáo dục Thể chất.

+ Đã đạt yêu cầu về Kỹ năng sử dụng ngoại ngữ (TOEIC, PET, JPLT hoặc HSK) và Kỹ năng sử dụng tin học (ICDL

Mọi thắc mắc liên hệ Cô Thảo sđt: 0982.040824