Kế hoạch làm khóa luận tốt nghiệp đợt 2/2018
10 tháng 6, 2018 bởi
Kế hoạch làm khóa luận tốt nghiệp đợt 2/2018
Administrator


ISO 9001 : 2015

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG

KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

KẾ HOẠCH LÀM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

ĐỢT 2 NĂM 2018

 

Ngày tháng

Nội dung công việc

Đơn vị

thực hiện

Tuần 1à12

Từ 11/06/2018

đến 31/08/2018

Ø SV đã đăng ký tốt nghiệpđợt 2 năm 2018tập trung tại Văn phòng khoa QTKD để nhận GVHD khóa luận TN.

Ø SV làm khoá luận: Tiến hành làm khoá luận từ ngày 11/06/2018 đến 31/08/2018. (12 tuần)

* Lưu ý: Sinh viên lên Văn phòng khoa QTKD chỉnh sửa tên đề tài chính xác chậm nhất 16h00 ngày 13/06/2018

Khoa QTKD

Phòng Đào tạo

Ban CTSV

Sinh viên

Tuần 13

Từ 03/09/2018

đến 09/09/2018

Ø GV hướng dẫn khoá luận nhận xét vào Khóa luận chậm nhất đến ngày 31/08/2018

Ø Np khoá lun vào ngày 04/09/2018 tại Văn phòng khoa QTKD

Ø Chm phn bin khóa luận từ ngày 05/09/2018

Ø GV np phn bin về khoa ngày 07/09/2018

Ø Tổ chức Lễ bảo vệ khóa luận vào 07h15 thứ 7 ngày 08/09/2018. Đề nghị SV làm khóa luận của các ngành phải đi dự Lễ bảo vệ khóa luận đầy đủ. Nữ mặc áo dài, nam mặc áo đồng phục, sơ vin.

Khoa QTKD

Phòng đào tạo

Sinh viên

Hải Phòng, ngày 11 tháng 06 năm 2018

TRƯỞNG KHOA

 

 

 

ThS.Hòa Thị Thanh Hương