Kế hoạch làm tốt nghiệp đợt 5 năm 2018
26 tháng 12, 2018 bởi
Kế hoạch làm tốt nghiệp đợt 5 năm 2018
Administrator


Sinh viên đủ điều kiện làm tốt nghiệp đợt 5 năm 2018 cần liên hệ với khoa đăng ký làm khóa luận và giáo viên hướng dẫn để thống nhất tên đề tài, xem kế hoạch chi tiết tại đây:

Kế hoạch tốt nghiệp đợt 5-2018

 

Khoa QTKD