Kế hoạch thực tập tốt nghiệp năm 2021
31 tháng 3, 2021 bởi
Kế hoạch thực tập tốt nghiệp năm 2021
Administrator


Phòng Đào tạo-Quản lý khoa học thông báo về kế hoạch thực tập tốt nghiệp năm 2021

1. Toàn bộ sinh viên khóa 21 đều đủ điều kiện đi thực tập tốt nghiệp.

Lưu ý: sinh viên khoa Xây dựng khóa 21 thực tập tốt nghiệp từ 16/08/2021

2. Thời gian thực tập tốt nghiệp

a. Thời gian đăng ký

Từ 8h00 ngày 11/01 đến 16h ngày 29/01/2021

b. Lễ giao nhiệm vụ thực tập tốt nghiệp

9h00 thứ 2 ngày 22 tháng 02 năm 2021

c. Thời gian đi thực tập

Từ ngày 22/02 – 02/04/2021

d. Thời gian bảo vệ thực tập tốt nghiệp

Từ ngày 05/04 – 10/04/2021

3. Các bước đăng ký:

Bước 1. Xin giấy giới thiệu

SV có nguyện vọng tự liên hệ cơ sở thực tập có thể xin giấy giới thiệu tại văn phòng khoa hoặc giáo vụ các khoa.

SV không liên hệ được cơ sở thực tập có thể đề nghị nhà trường phân công, giới thiệu cơ sở thực tập tốt nghiệp.

Bước 2. Gửi giấy giới thiệu tới cơ sở thực tập

SV trình giấy giới thiệu tới cơ sở thực tập, đề nghị người có trách nhiệm ký và đóng dấu về việc đồng ý tiếp nhận thực tập tốt nghiệp.

Bước 3. Chuyển giấy tiếp nhận thực tập về khoa

SV chuyển giấy tiếp nhận đã có chữ ký và dấu của cơ sở thực tập về khoa.

Bước 4. Tham dự lễ giao nhiệm vụ tốt nghiệp

Đề nghị sinh viên tham gia buổi lễ giao nhiệm vụ thực tập tốt nghiệp.

Thời gian: 9h00 thứ 2 ngày 22 tháng 02 năm 2021

Địa điểm: F301, khu giảng đường

Tại buổi lễ SV sẽ được nhận giảng viên hướng dẫn, địa điểm, nội dung đề cương thực tập tốt nghiệp.

Trong quá trình đăng ký thực tập tốt nghiệp, nếu gặp bất cứ khó khăn nào SV cần liên lạc với các Thầy (Cô) giáo vụ các khoa hoặc liên hệ với thầy Lê Trường Sơn (ĐT 0904.313150) tại Phòng Đào tạo-Quản lý khoa học để được hỗ trợ.