Khoa Quản trị kinh doanh thông báo về Công tác thực tập tốt nghiệp đợt 1 năm 2017
9 tháng 12, 2016 bởi
Khoa Quản trị kinh doanh thông báo về Công tác thực tập tốt nghiệp đợt 1 năm 2017
Administrator


Để chuẩn bị cho công tác thực tập tốt nghiệp đợt 1 năm 2017 của SV khóa 17 hệ Đại học, khóa 11 hệ Cao đẳng ngành KTKT, QTDN, TCNH, Khoa QTKD thông báo tới sinh viên các lớp trên như sau:
I. Khoa sẽ cấpGiấy giới thiệu và Phiếu tiếp nhận sinh viên thực tập cho sinh viên vào các ngày từ 28/12/2016 đến 31/12/2016 tại Văn phòng Khoa - tầng 3 nhà G.
II. Khi nhận được Giấy giới thiệu và Phiếu tiếp nhận sinh viên thực tập, các em cầnlàm theo trình tự sau:
+ Trước hết, sinh viên cần phải liên hệ địa điểm thực tập (Nên tập trung 3- 5 sinh viên cùng thực tập tại một địa điểm).
+Sau đó các em điền đầy đủ thông tin và ghi chính xác tên cơ sở thực tập vào Giấy giới thiệu thực tập , phần: “ Kính gửi:……………”
+ Phiếu tiếp nhận sinh viên thực tập: các em điền đầy đủ thông tin và xin dấu của cơ sở thực tập vào phiếu và nộp Phiếu tiếp nhận về văn phòng khoa. Các em phô tô 01 bản đính kèm cùng Giấy giới thiệu thực tập để khi đi thực tập mang theo xuống cơ sở thực tập.
III. Sinh viên nộp lại Phiếu tiếp nhận sinh viên thực tập cho cô Hường - Giáo vụ khoa vào các ngày từ 09/01/2017 đến 14/01/2017 tại Văn phòng khoa, tầng 3 nhà G.
- Đăng ký thực tập tốt nghiệp trên hệ thống: từ 09/01/2017 đến 14/01/2017
- Lễ giao nhiệm vụ thực tập tốt nghiệp: 13h30 ngày 18/01/2017 - tại Hội trường F301 (đề nghị tất cả sinh viên đi thực tập phải đi dự để nhận giảng viên theo dõi thực tập)
- Thời gian thực tập: từ 06/02/2017 đến 18/03/2017 (6 tuần)
Ghi chú: Đối với Sinh viên ngành Kế toán hệ Cao đẳng và ngành Kế toán kiểm toán hệ Đại học thuộc diện thi tốt nghiệp có thể thực tập tại Trung tâm đào tạo nghiệp vụ kế toán - Tầng 2 nhà C - Trường Đại học Dân lập Hải Phòng.
Sinh viên thực tập tại Trung tâm kế toán không phải lấy Giấy giới thiệu thực tập mà liên hệ trực tiếp với cô Hân - ĐT: 0934.531.438 (Thời gian: 16h00 - 17h00 các ngày từ 09/01/2017 đến 12/01/2017)
- Mọi thông tin về công tác thực tập, tốt nghiệp các em cập nhập trên trang web:
www///hpu.edu.vn/khoa QTKD (phần thông báo) hoặc Cô Hường - ĐT: 0123.851.2066
Khoa Quản trị kinh doanh