Lịch thi lần 1 học kỳ 1 năm học 2020-2021
25 tháng 5, 2021 bởi
Lịch thi lần 1 học kỳ 1 năm học 2020-2021
Administrator


Phòng Đào tạo-Quản lý khoa học thông báo lịch thi lần 1 học kỳ 1 năm học 2020-2021.

Chi tiết xem trong file đính kèm Lịch thi học kỳ 1, năm học 2020-2021.

Sinh viên trùng lịch thi liên hệ trực tiếp thầy Nguyễn Tuấn Trung, phòng Đào tạo (Phòng E101) khu giảng đường trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng.