Lịch thi tuyển sinh cao học đợt 1 năm 2016
25 tháng 11, 2016 bởi
Lịch thi tuyển sinh cao học đợt 1 năm 2016
Administrator


Ngành

Môn thi

Ngày thi

Giờ thi

Thời lượng thi

Quản trị kinh doanh

Tiếng Anh

26/11/2016

7h30

120 phút

Quản trị học

26/11/2016

13h30

180 phút

Quản trị nhân sự

27/11/2016

7h30

180 phút

Hệ thống thông tin

Tiếng Anh

26/11/2016

7h30

120 phút

Toán rời rạc

26/11/2016

13h30

180 phút

Cơ sở dữ liệu

27/11/2016

7h30

180 phút

KT công trình xây dựng DD&CN

Tiếng Anh

26/11/2016

7h30

120 phút

Cơ học kết cấu

26/11/2016

13h30

180 phút

Kết cấu bê tông cốt thép

27/11/2016

7h30

180 phút

Phòng thi A201, A202