Thông báo
8 tháng 4, 2019 bởi
Thông báo
Administrator


Nghỉ ngày Lễ Giỗ Tổ, ngày Giải phóng miền Nam 30/04

và ngày Quốc tế Lao động 01/05

Được sự đồng ý của Hiệu trưởng, Phòng Đào tạo ĐH&SĐH thông báo kế hoạch nghỉ lễ Giỗ Tổ (10/3 âm lịch), ngày Giải phòng miền Nam 30/4, ngày Quốc tế lao động 01/05 và kế hoạch dạy bù như sau:

1. Nghỉ lễ Giỗ Tổ:

Ngày giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch) là chủ nhật ngày 14/4/2019, do đó, toàn trường được nghỉ bù vào thứ 2 ngày 15/4/2019.

2. Nghỉ ngày Giải phóng miền Nam 30/04 và ngày Quốc tế lao động 01/05:

Toàn trường được nghỉ 3 ngày từ Thứ hai ngày 29/04/2019 đến hết Thứ Tư ngày 01/05/2019.

3. Kế hoạch học bù:

- Các lớp có lịch học vào các ngày thứ T2- 14/4, T2, T3,T4 ngày 29/4, 30/4 và 1/5 sẽ được bố trí học bù vào tuần dự trữ.

- Các giảng viên có giờ dạy vào các ngày nghỉ trên, dạy bù vào tuần dự trữ từ 13/05/2019 đến 17/05/2019 hoặc có thể bố trí lịch học bù khác phù hợp. Thời gian dạy bù, đề nghị đăng ký trên phần mềm Quản lý giảng đường