Thông báo điểm rèn luyện kỳ I năm học 2016 - 2017
10 tháng 3, 2017 bởi
Thông báo điểm rèn luyện kỳ I năm học 2016 - 2017
Administrator


Hiện nay trên trang web hỗ trợ sinh viên đã có điểm rèn luyện học kỳ 1 năm học 2016-2017. Sinh viên khoa Xây Dựng có thể đăng nhập và xem điểm rèn luyện của mình.

Mọi thắc mắc xin liên hệ với cô Hiền - giáo vụ Khoa (SĐT: 0904.019.281). Sau 01 tuần nếu không có thắc mắc, giáo vụ khoa sẽ trình hội đồng nhà trường ra quyết định công nhận điểm rèn luyện.

KHOA XÂY DỰNG