Thông báo lịch bảo vệ tiến độ lần 1 cho sinh viên ngành Kiến trúc làm đồ án tốt nghiệp đợt 2 năm 2017
10 tháng 7, 2017 bởi
Thông báo lịch bảo vệ tiến độ lần 1 cho sinh viên ngành Kiến trúc làm đồ án tốt nghiệp đợt 2 năm 2017
Administrator


I. Đối tượng: 

- Các em sinh viên ngành Kiến trúc đang làm đồ án tốt nghiệp đợt 2 năm 2017 thời gian 15 tuần từ ngày 09/06/2017 đến 22/09/2017.

II. Thời gian bảo vệ tiến độ lần 1:

1. Thời gian: 8h sáng thứ 5 ngày 13/7/2017

2. Địa điểm: phòng A302.

KHOA XÂY DỰNG