Thông báo nhận học bổng tuyển sinh đầu vào của khóa 18, 19 đợt 1 năm học 2016 - 2017
20 tháng 10, 2016 bởi
Thông báo nhận học bổng tuyển sinh đầu vào của khóa 18, 19 đợt 1 năm học 2016 - 2017
Administrator


Căn cứ quyết định số 953/2016 ngày 14/10/2016 của Hiệu trưởng trường đại học dân lập Hải Phòng về việc công nhận sinh viên được tiếp tục nhận học bổng tuyển sinh năm học 2016 – 2017 của sinh viên khóa 18 và khóa 19. Phòng Kế hoạch tài chính thông báo những sinh viên có tên trong danh sách đính kèm sau đây đến nhận học bổng 5 tháng kỳ 1 năm học 2016-2017:
Địa điểm: Phòng Kế hoạch tài chính tầng 2 - nhà G.
Thời gian nhận: Bắt đầu từ ngày 18/10/2016
Nhận vào các ngày làm việc trong tuần (trừ các buổi chiều thứ bảy không làm việc)
Lưu ý: Sinh viên mang theo thẻ khi đến nhận tiền.