Thông báo số 632 về việc thu các khoản phí năm học 2017 – 2018 của học viên, sinh viên
9 tháng 8, 2017 bởi
Thông báo số 632 về việc thu các khoản phí năm học 2017 – 2018 của học viên, sinh viên
Administrator


Căn cứ chi phí thực tế 6 tháng đầu năm 2017 và những chi phí tăng 6 tháng cuối năm 2017: Cụ thể là tiền lương tối thiểu vùng đã qua đào tạo tăng từ 3.745.000đ/tháng lên 4.012.500đ/tháng và mức lương cơ sở từ 01/7/2017 tăng từ 1.210.000đ/tháng lên 1.300.000đ/tháng. Hội đồng quản trị lâm thời đã phê duyệt mức thu học phí và các khoản đóng góp của học viên, sinh viên năm học 2017 – 2018.
Hiệu trưởng trường đại học dân lập Hải Phòng thông báo các khoản đóng góp của học viên, sinh viên năm học 2017 – 2018 như sau:
1. Học lại ghép lớp, bù môn:
a. Hệ đại học:
- Học phí theo niên chế: 18.000 đồng/tiết
- Học phí theo tín chỉ: 409.000 đồng/tín chỉ
b. Hệ cao đẳng:
- Học phí theo niên chế: 17.000 đồng/tiết
- Học phí theo tín chỉ: 380.000 đồng/tín chỉ
c. Hệ liên thông cao đẳng lên đại học: 18.500 đồng/tiết
2.
Thực tập tốt nghiệp:
- Sinh viên các khóa niên chế thực tập lại: 800.000 đồng
- Sinh viên các khóa đào tạo theo tín chỉ đóng phí theo số tín chỉ thực tập tốt nghiệp đăng ký trên phần mềm.
3. Kinh phí hỗ trợ làm đồ án (khóa luận) tốt nghiệp:
- Sinh viên tín chỉ và niên chế làm tốt nghiệp đúng đợt: 1.850.000 đồng
4. Kinh phí làm tốt nghiệp của các khóa trước:
- Kinh phí thi đối với sinh viên hệ tín chỉ đóng theo số tín chỉ của môn thi.
- Kinh phí thi đối với sinh viên các khóa đào tạo theo niên chế:
+ Lần 1: 1.050.000 đồng/2 môn 
+ Lần 2: 740.000 đồng/môn
(Mức phí này áp dụng cho một đợt thi có từ 10 sinh viên trở lên)
- Kinh phí hỗ trợ làm đồ án (khóa luận) đối với sinh viên các khóa đào tạo theo niên chế :
+ Lần 1: 2.095.000 đồng
+ Lần 2: 2.280.000 đồng
5. Lệ phí thi môn điều kiện làm tốt nghiệp:
- Môn điều kiện ngoại ngữ của sinh viên hệ đại học khóa 13 trở về trước, cao đẳng và liên thông các khóa : 80.000 đồng
6. Lệ phí khác:
- Lệ phí thi cải thiện điểm: 50.000 đồng/môn
- Lệ phí thi lại môn học của sinh viên: 35.000 đồng/môn
- Lệ phí thi lại môn học của học viên cao học: 110.000 đồng/môn
- Lệ phí phúc tra môn học: 50.000 đồng/môn
- Lệ phí phúc tra môn thi tốt nghiệp: 70.000 đồng/môn
- Thu tiền giấy thi: 40.000 đồng/năm
7. Lưu ý: Các mức phí trên không bao gồm phí ôn tập
- Sinh viên đăng ký thi lại tốt nghiệp, thi cải thiện điểm tại Phòng Đào tạo đại học và sau đại học và nộp tiền tại phòng Kế hoạch tài chính.
HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)
GS.TS.NGƯT Trần Hữu Nghị