Thông báo thu báo cáo và bảo vệ TTTN ngành Kiến trúc
18 tháng 2, 2019 bởi
Thông báo thu báo cáo và bảo vệ TTTN ngành Kiến trúc
Administrator


I. Đối tượng thực hiện:

 -Các sinh viên đã đi thực tập tốt nghiệp:

+ NgànhKiến Trúc thời gian từ: 18/12/2018 đến 28/01/2019.

II. Kế hoạch thu báo cáo TTTN và Bảo vệ:

Nội dung

Thời gian

Địa điểm

Thu báo cáo TTTN

14h – 16h chiều thứ 3

 ngày 19/02/2019

VP khoa XD

(Thầy Duẩn: 0945.092.348)

Bảo vệ TTTN

14h chiều thứ 5

 ngày 21/02/2019

Thư viện T5, Nhà G

 

Chú ý:

Trước khi nộp các em phải ghi đầy đủ các thông tin trong báo cáo TTTN, xin dấu cơ quan nơi thực tập, rồi ký tên và xin chữ ký của giáo viên hướng dẫn rồi nộp lại cho Khoa.

Sinh viên phải hoàn thành tất cả các khoản học phí và đóng góp với Nhà trường trước khi nộp báo cáo thực tập tốt nghiệp.

Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ với Thầy Duẩn (SĐT: 0945.092.348)