Thông báo tình hình vệ sinh môi trường từ ngày 03/04 - 07/04/2017
10 tháng 4, 2017 bởi
Thông báo tình hình vệ sinh môi trường từ ngày 03/04 - 07/04/2017
Administrator


I. Khu khách sạn sinh viên:

1.Vệ sinh phòng ở:

- 1 số phòng được kiểm tra vệ sinh tương đối sạch. Có 3 phòng còn để bừa bộn ít: A211; A304; A411

- Các hành lang, cầu thang sinh viên có quét nhưng đôi khi vẫn để túi rác tồn (ở chiếu nghỉ tầng 2 nhà A)

2. VSMT, VSATTP nhà ăn KSSV:

- Nhà ăn sinh viên luôn đảm bảo vệ sinh an toàn, thực phẩm và các loại rau, củ, quả tươi mới. Các thức ăn đã được lưu mẫu 24h, vệ sinh khu vực nhà ăn sạch sẽ.

3. Vệ sinh trường Mầm non Quốc tế:

- Hầu hết các lớp học mầm non vệ sinh tương đối sạch sẽ.

- Vườn chơi, hành lang, các nhà WC vệ sinh được quét dọn hàng ngày.

- Nhà ăn mầm non: Thực phẩm tươi ngon, đã lưu mẫu thức ăn 24h.

II. Khu giảng đường:

1. V sinh các phòng hc:

- Có 4 phòng học sinh viên không trực nhật nhiều giấy rác, vỏ chai ở sàn nhà và rác dồn góc lớp: B105 (QT1902K) kiểm tra 9h ngày 5/4; C302 (NA1901 + NA1901T) kiểm tra 15h ngày 5/4; A302 (QT1805K) và A303 (QT1801K) kiểm tra 7h15 ngày 7/4.

- Các hành lang, cầu thang và các nhà WC đã được vệ sinh hàng ngày.

2. V sinh thc phm nhà ăn CBCNV,GV:

- Thực phẩm và các loại rau, củ, quả được nhập và sử dụng trong ngày. Vệ sinh khu vực nhà ăn sạch sẽ, các thức ăn đã lưu mẫu 24h.

III. Nhận xét và kiến nghị:

- Trong tuần kiểm tra có 4 phòng học sinh viên không trực nhật. Đề nghị khoa Quản trị kinh doanh và khoa Ngoại ngữ tăng cường kiểm tra đôn đốc nhắc nhở sinh viên trực nhật.

PHÒNG Y TẾ