Thông báo tình hình vệ sinh môi trường từ ngày 16/10 - 20/10/2017
23 tháng 10, 2017 bởi
Thông báo tình hình vệ sinh môi trường từ ngày 16/10 - 20/10/2017
Administrator


I. Khu khách sạn sinh viên:

1.Vệ sinh phòng ở:

- Có 3 phòng ở để bẩn, rác tồn, đồ đạc bừa bộn và hôi: 502; A405 và A314.

- Hầu hết các hành lang, cầu thang sinh viên không quét, rác tồn bẩn.

2. Vệ sinh trường Mầm non Quốc tế:

- Các lớp học trường mầm non vệ sinh đạt yêu cầu.

- Các khu vực xung quanh lớp học mầm non vệ sinh sạch sẽ.

- Nhà ăn mầm non vệ sinh tương đối sạch, thực phẩm đa dạng tươi ngon. Các thức ăn đã lưu mẫu 24h.

II. Khu giảng đường:

1. V sinh các phòng hc:

- Các phòng học đã được đôn đốc sinh viên trực nhật.

- Các hành lang, cầu thang và các nhà WC đã được vệ sinh sạch sẽ hàng ngày.

2. V sinh thc phm nhà ăn CBCNV,GV:

- Các loại thực phẩm tươi, rau, củ, quả mới. Sau khi nấu và chế biến thức ăn nhà ăn đã dọn vệ sinh sạch sẽ. Các thức ăn đã lưu mẫu 24h.

III. Nhận xét và kiến nghị:

- Đề nghị Ban CTSV có biện pháp đôn đốc nhắc nhở sinh viên quét và giữ vệ sinh hành lang cầu thang khu Khách sạn sinh viên.

 

PHÒNG Y TẾ