Thông báo tình hình vệ sinh phòng ở, vệ sinh lớp học, vệ sinh thực phẩm, vệ sinh phòng dịch và các vệ sinh các khu vực vệ sinh khác tuần 45/2016
12 tháng 11, 2016 bởi
Thông báo tình hình vệ sinh phòng ở, vệ sinh lớp học, vệ sinh thực phẩm, vệ sinh phòng dịch và các vệ sinh các khu vực vệ sinh khác tuần 45/2016
Administrator


I. Khu khách sạn sinh viên:

1.Vệ sinh phòng ở:

- Những phòng ở được kiểm tra vệ sinh tương đối sạch, riêng 3 phòng A603; A615; A205 còn bừa bộn rác tồn.

- Các hành lang, cầu thang sinh viên đã quét hàng ngày.

2. VSMT, VSATTP nhà ăn KSSV:

- Thực phẩm tươi mới và các loại rau củ quả tươi mới. vệ sinh đạt yêu cầu kiểm tra.

3. Vệ sinh trường Mầm non Quốc tế:

- Các lớp học mầm non vệ sinh đạt yêu cầu.

- Hành lang, vườn chơi và các khu vực xung quanh lớp học vệ sinh tương đối sạch.

- Nhà ăn mầm non: Thực phẩm sạch sẽ, tươi ngon, đã lưu mẫu thức ăn đầy đủ.

II. Khu giảng đường:

 1.V sinh các phòng hc:

- Các phòng học vệ sinh không đạt yêu cầu: C104 (lớp TC tiếng anh 4); D101 (DC1901); D201 (XD1901) kiểm tra 9h 10/11; A302 ( Lớp TC môn Luật kinh tế) (kiểm tra 11/11) trong ngăn bàn có nhiều giấy, vỏ chai nhựa, vỏ bimbim… B201 ( MT1801) (kiểm tra 15h 11/11) không trực nhật giấy rác ở cả trong ngăn bàn và dưới sàn nhà

- Các hành lang, cầu thang vệ sinh sạch sẽ.

2.V sinh thc phm nhà ăn CBCNV,GV:

- Thực phẩm tươi ngon, vệ sinh trong ngoài nhà ăn và căng tin sinh viên sạch sẽ. Nhà ăn đã lưu mẫu thức ăn đầy đủ hàng ngày.

III. Nhận xét và kiến nghị:

- Đề nghị cán bộ QLSV yêu cầu sinh viên khi trực nhật phải đổ rác ở trong ngăn bàn ra.

 

 

Nơi nhận:

- Hiệu trưởng: Để báo cáo

- Các đơn vị liên quan: Để thông báo

- Lưu y tế

P.TRƯỞNG PHÒNG Y TẾ

BS. Nguyễn Thị Hồng Quyên