Thông báo về công tác thực tập tốt nghiệp đợt 2 năm 2018
23 tháng 7, 2018 bởi
Thông báo về công tác thực tập tốt nghiệp đợt 2 năm 2018
Administrator


I. Đối tượng đi thực tập:

- Sinh viên ngành XDDD-CN, Cầu đường và Kiến trúc đủ điều kiện đi thực tập tốt nghiệp.

II. Thời gian :

- Thời gian đăng ký trên hệ thống:

+ Các sinh viên ngành XDDD & CN, Cầu đường: Từ 8h00 ngày 23/07/2018 đến 17h ngày 27/07/2018.

+ Các sinh viên thực tập tốt nghiệp lại, ngành Kiến trúc, liên thông: đăng ký thực tập tốt nghiệp tại Phòng Đào tạo ĐH&SĐH (gặp thầy Lê Trường Sơn, sđt: 0904.313.150)

- Thời gian xin giấy Giới thiệu thực tập TN tại Khoa: 14h chiều các ngày từ 23/7/2018 đến 27/07/2018

- Thời gian nộp giấy Giới thiệu thực tập TN trở lại cho Khoa: 14h chiều các ngày từ 30/7/2018 đến 02/05/2018

- Thời gian thực tập tốt nghiệp:Từ ngày 13/08/2018 – 22/09/2018.

- Thời gian thu báo cáo và bảo vệ thực tập TN: Từ ngày 24/9/2018 – 28/9/2018

III. Các vấn đề cần chú ý khi đi thực tập tốt nghiệp:

- Sinh viên có thể tự liên hệ địa điểm thực tập, trước khi tự liên hệ địa điểm thực tập sinh viên cần lên Khoa xin Giấy giới thiệu thực tập (khi đến xin giấy giới thiệu thực tập sinh viên phải có đầy đủ thông tin về tên và địa chỉ của công ty mà mình muốn tự liên hệ) sau đó mang giấy giới thiệu đến cơ sở mà sinh viên đã liên hệ được xin xác nhận là: Đồng ý tiếp nhận sinh viên ……..đến thực tập tốt nghiệp thời gian từ từ 13/08/2018 đến 22/09/2018 và có đóng dấu của cơ quan tiếp nhận thực tập rồi mang về nộp cho Khoa trước ngày 02/05/2018 (Khi mang đến nộp sinh viên phải ghi rõ Địa chỉ công trình và số điện thoại của người trực tiếp hướng dẫn) để Khoa xem xét, nếu đến hết ngày 02/5/2018 những sinh viên nào đã xin giấy giới thiệu của Khoa nhưng không nộp lại cho Khoa thì coi như sinh viên đó không tự liên hệ được địa điểm thực tập TN và sẽ phải đi thực tập theo sự phân công của Khoa (Xin giấy giới thiệu và nộp giấy giới thiệu đã được tiếp nhận TT cho cô Hiền, SĐT: 0904.019281).

- Nếu sinh viên nào không tự liên hệ được địa điểm thực tập thì chỉ cần đăng ký trên hệ thống, không cần lên Khoa đăng ký và sẽ đi thực tập theo sự phân công của Khoa.

- 15h chiều thứ 5 ngày 9/8/2018 sinh viên trên trang web theo đường dẫn : http://www.hpu.edu.vn/xd/XDthongbao.html để xem địa điểm thực tập tốt nghiệp và tên giáo viên hướng dẫn của mình. Sau khi xem danh sách sinh viên sẽ phải chủ động liên hệ trực tiếp với giáo viên hướng dẫn của mình theo số điện thoại trong file đính kèm từ ngày 10/8/2018 đến ngày 11/8/2018 để biết kế hoạch đưa sinh viên đến cơ sở thực tập tốt nghiệp của các thầy, cô hướng dẫn, trong quá trình thực tập tốt nghiệp có bất cứ vấn đề gì các em sinh viên chủ động liên hệ trực tiếp với giáo viên hướng dẫn thực tập của mình.

Chúc các em thực tập đạt kết quả tốt!

KHOA XÂY DỰNG