Thông báo về Cuộc thi“Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp sinh viên” năm 2016
22 tháng 11, 2016 bởi
Thông báo về Cuộc thi“Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp sinh viên” năm 2016
Administrator


Thực hiện chủ đề năm học “Năm sinh viên sáng tạo”; nhằm góp phần triển khai phong trào “Sáng tạo trẻ”; thúc đẩy, hỗ trợ các hoạt động sáng tạo, khởi nghiệp; tìm kiếm, tôn vinh những ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp của sinh viên, Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức Cuộc thi ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp sinh viên “Start – up Student Idea” lần thứ I năm 2016. 

Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên trường thông báo tới các bạn về Cuộc thi và đề nghị các Liên chi Đoàn, Liên chị Hội thông tin và triển khai rộng rãi tới các bạn đoàn viên, sinh viên của Khoa mình để tích cực hươgnr ứng tham gia.

Chi tiết vể cuộc thi đề nghị nghiên cứu tại: http://startupnation.vn

Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên.