Thông báo về việc tập trung sinh viên đi thực tập công nhân học kì I năm học 2016 -2017
31 tháng 8, 2016 bởi
Thông báo về việc tập trung sinh viên đi thực tập công nhân học kì I năm học 2016 -2017
Administrator


1. Đối tượng:

 Các sinh viên đã đăng ký đi môn học Thực tập công nhân kì I năm học 2016 – 2017

2. Thời gian: từ 5/9/2016 – 3/12/2016

3. Địa điểm: Trường Trung cấp nghề Xây dựng Hải Phòng

Địa chỉ: 165 phố Hoàng Quốc Việt, Ngọc Sơn, Kiến An, Hải Phòng

4.Giảng viên theo dõi: ThS. Ngô Đức Dũng – SĐT: 0945.525.838

Ghi chú: Các em sinh viên tập trung tại Trường trung cấp nghề Xây dựng Hải Phòng theo thời khóa biểu học kì I năm học 2016 -2017

KHOA XÂY DỰNG