Hướng dẫn thao tác tạo tài khoản trên hệ thống HPU NET
28 tháng 11, 2013 bởi
Hướng dẫn thao tác tạo tài khoản trên hệ thống HPU NET
Trần Hữu Trung


Các bước tạo tài khoản trên hệ thống HPU NET:

- Đối với sinh viên cần khai báo email cá nhân trên Cổng thông tin sinh viên sau đó đăng kí tài khoản trên hệ thống http://acc.hpu.edu.vn/

- Đối với cán bộ, giảng viên, nhân viên cần đăng kí bằng tài khoản email trường cấp "...@hpu.edu.vn"

1. Đối với sinh viên cần khai báo email cá nhân trên Cổng thông tin sinh viên 

- Đăng nhập vào tài khoản trên Cổng thông tin sinh viên

- Cập nhật Email

2. Đăng kí tài khoản cá nhân (thao tác hướng dẫn cả sinh viên và cán bộ giảng viên)

- Hệ thống đăng kí tài khoản cá nhân http://acc.hpu.edu.vn/

- Sinh viên các khóa cần điền đầy đủ thông tin như hình dưới đây, khuyến khích nên sử dụng tài khoản gmail để đăng kí.

- Nếu bạn là khách không phải là sinh viên trong trường thông tin mã sinh viên không bắt buộc

- Điền đầy đủ thông tin bấm vào nút “Đăng ký”

- Hệ thống có thông báo sinh viên cần đăng nhập tài khoản email cá nhân kích hoạt tài khoản

- Đăng nhập email để kích hoạt tài khoản đăng kí

- Nhận được email kích vào link kích hoạt tài khoản

- Tài khoản đăng kí thành công

- Chỉnh sửa hồ sơ đối với cán bộ, giảng viên và khách tới thăm

- Chức năng đổi mật khẩu

Ghi chú: Trong thời gian 3 ngày tính từ ngày đăng kí, tài khoản sinh viên chưa vào email kích hoạt, tài khoản đăng kí bị hủy.

Xem nội dung file đính kèmHuong dan dong bo account.pdf

Thông báo về tạo tài khoản: http://hpu.edu.vn/tabid/90/HPU/tintuc/ctrlID/1/ID/16660/Thong-bao-ve-viec-tao-tai-khoan-tren-he-thong-HPU-NET/Default.aspx

Video hướng dẫn đăng kí : http://www.youtube.com/watch?v=XfRYYeqfBJE

Trung tâm Thông tin thư viện