Thông báo về việc cung cấp Tài liệu điện tử cho GV-CB-SV Nhà trường
13 tháng 6, 2017 bởi
Thông báo về việc cung cấp Tài liệu điện tử cho GV-CB-SV Nhà trường
Trần Hữu TrungTừ ngày 06 tháng 06 năm 2017, Trung tâm Thông tin Thư viện sẽ thay đổi quy trình phục vụ tài liệu điện tử, cụ thể như sau:

1. Bạn đọc gửi yêu cầu tài liệu tới Thư viện trường theo các cách dưới đây:

a. Chat trực tiếp với cán bộ hỗ trợ tại trang http://lib.hpu.edu.vn/

b. Gửi e-mail tới bộ phận hỗ trợ theo địa chỉ mail: elib@hpu.edu.vn

c. Gửi yêu cầu thông qua Fanpage Hỗ trợ Download tài liệu điện tử: https://www.facebook.com/HoTroDownloadHPU/

d. Gửi yêu cầu tài liệu thông qua “Request of Document” tại trang http://lib.hpu.edu.vn/

Tất cả các yêu cầu phải nêu rõ mục đích sử dụng và cam kết là sử dụng vì mục đích nghiên cứu của cá nhân.

2. Cán bộ thư viện sẽ xác nhận/phản hồi về việc cung cấp tài liệu điện tử.

Các yêu cầu này được đáp ứng chậm nhất là sau 02 ngày làm việc (trừ thứ 7, chủ nhật và ngày nghỉ lễ). 

Trung tâm Thông tin - Thư viện trân trọng thông báo !