Thư mục Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ số 5 năm 2018
12 tháng 7, 2018 bởi
Thư mục Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ số 5 năm 2018
Trần Hữu Trung


1. Khó khăn, thách thức đối với hoạt động ngân hàng năm 2018 và một số khuyến nghị/ Nguyễn Thị Mùi// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 5/2018 .- Tr. 20 – 23
Tóm tắt: Có thể nói năm 2017 hệ thống ngân hàng Việt Nam đã vượt qua giai đoạn khó khăn nhất trong 5 năm qua, từng bước ổn định và phát triển, đạt được một số thành tựu to lớn. Bước vào năm 2018, môi trường kinh doanh của Việt Nam tiếp tục được cải thiện, thị trường chứng khoán, thị trường bất động sản được dự báo sẽ tăng trưởng khá, một số văn bản pháp luật liên quan đến kinh doanh ngân hàng có hiệu lực ngay từ đầu năm, trong đó có Luật số 17/2017/QH14 về “Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các Tổ chức tín dụng” nhằm tháo gỡ những bất cập trong kinh doanh ngân hàng. Tuy nhiên xem xét cả ở tầm vĩ mô, cũng như nội tại hệ thống ngân hàng thương mại (NHTM) vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Vấn đề quan trọng là nhận diện rõ khó khăn, thách thức này để có những chính sách và giải pháp hợp lý. Bài viết chỉ ra những khó khăn, thách thức trong hoạt động ngân hàng và đưa ra một số khuyến nghị, đề xuất.
Từ khóa: Khó khăn; Thách thức; Ngân hàng
2. Tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về xử lý Tổ chức tín dụng yếu kém/ Phùng Ngọc Việt Nga, Nguyễn Lương Trà// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 5/2018 .- Tr. 24 – 27
Tóm tắt: Để đảm bảo tính hiệu quả và khả thi của việc tái cơ cấu và tạo nền tảng cho sự phát triển an toàn hiệu quả của hệ thống tổ chức tín dụng (TCTD), vấn đề hoàn thiện khuôn khổ pháp lý xử lý TCTD yếu kém là giải pháp quan trọng và cần thiết phải thực hiện. Mặc dù, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các TCTD (Luật các TCTD sửa đổi, bổ sung) đã được Quốc hội thông qua với nhiều biện pháp xử lý TCTD yếu kém được quy định, tuy nhiên, trong thời gian tới, cần tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật nhằm hướng dẫn Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các TCTD cũng như đưa ra các giải pháp mạnh mẽ hơn nữa để xử lý triệt để các TCTD yếu kém.
Từ khóa: Khuôn khổ pháp lý; Xử lý tổ chức tín dụng; Yếu kém
3. Ngân hàng thương mại và áp lực tăng vốn/ Hoàng Thị Hường// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 5/2018 .- Tr. 28 – 29
Tóm tắt: Định hướng thực hiện Basel II trong hệ thống ngân hàng đã được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành Ngân hàng từ hơn 10 năm trước. Theo lộ trình đặt ra của NHNN đến năm 2020 cơ bản các NHTM có mức vốn tự có theo chuẩn mực của Basel II, trong đó có ít nhất 12 - 15 NHTM áp dụng thành công Basel II. Đây là một áp lực đối với các NHTM - theo Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia. Bài viết phân tích những khó khăn, thách thức của ngân hàng trong vấn đề này và đưa ra một số kiến nghị để tạo điều kiện cần và đủ cho các ngân hàng thương mại tăng vốn, đáp ứng yêu cầu tuân thủ Basel II.
Từ khóa: Ngân hàng thương mại; Vốn; Basel II
4. Đẩy mạnh tháo gỡ các vướng mắc trong thi hành án dân sự liên quan đến hoạt động ngân hàng/ Phạm Văn Hiếu// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 5/2018 .- Tr. 30 – 31
Tóm tắt: Hoạt động xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng (TCTD) thời gian qua gặp nhiều khó khăn, vướng mắc liên quan đến pháp lý, trong đó có thi hành án dân sự (THADS). Mặc dù, THADS liên quan đến các TCTD, ngân hàng đã có chuyển biến tích cực, tác động trực tiếp đến việc thu hồi nợ xấu, giảm nợ xấu, đảm bảo cho hoạt động ngân hàng của hệ thống TCTD được an toàn và hiệu quả hơn, tuy nhiên, kết quả thi hành án đạt được chưa như mong muốn khi tỷ lệ thi hành án còn thấp, số vụ việc, số tiền phải thi hành án còn lớn, tiến độ thi hành án kéo dài. Bài viết nêu một số vướng mắc chính của các TCTD trong công tác THADS liên quan đến hoạt động ngân hàng và các đề xuất, giải pháp tháo gỡ.
Từ khóa: Thi hành án dân sự; Ngân hàng; Xử lý nợ
5. Cơ hội và thách thức đối với hệ thống ngân hàng khi việt nam tham gia CPTPP/ Vũ Văn Thực// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 5/2018 .- Tr. 32 – 35
Tóm tắt: Thời gian qua, hệ thống ngân hàng Việt Nam đã có những bước phát triển đáng khích lệ, từng bước hội nhập vào nền kinh tế thế giới. Việc Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) đã kết thúc đàm phán và được ký vào ngày 9/3 này mở ra nhiều cơ hội, song cũng đặt ra không ít vấn đề cần phải giải quyết đối với hệ thống ngân hàng Việt Nam. Bài viết đánh giá cơ hội cũng như thách thức mà hệ thống ngân hàng Việt Nam sẽ phải đối diện, đồng thời đề xuất một số giải pháp nhằm đưa hệ thống ngân hàng Việt Nam phát triển an toàn, lành mạnh và bền vững hơn khi CPTPP được các quốc gia thông qua và chính thức thực hiện.
Từ khóa: Hệ thống ngân hàng; Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương
6. Liên kết thương hiệu cho các ngân hàng thương mại trong quá trình hội nhập kinh tế/ Phạm Quang Sỹ// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 5/2018 .- Tr. 36 – 39
Tóm tắt: Việt Nam gia nhập WTO đã mang lại nhiều cơ hội cũng như những thách thức cho hệ thống ngân hàng thương mại (NHTM) Việt Nam. Hệ thống các NHTM Việt Nam phải đối mặt với việc cạnh tranh gay gắt từ các khu vực tài chính phát triển với những ngân hàng nước ngoài (NHNNg) nổi tiếng toàn cầu và cũng chịu ảnh hưởng, tác động trực tiếp từ biến động của thị trường tài chính quốc tế. Khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu kéo dài từ năm 2008 đến nay vẫn còn để lại những hậu quả nặng nề tại nhiều quốc gia, đặc biệt là ở Mỹ mà nguyên nhân chính là sự yếu kém của hệ thống NHTM. Điều đó buộc các quốc gia phải quan tâm, đánh giá lại toàn bộ hoạt động của các NHTM. Việc các NHTM cùng liên kết với nhau và liên kết thương hiệu (LKTH) của sản phẩm dịch vụ ngân hàng với tâm trí khách hàng là một trong những vấn đề trọng tâm và cấp thiết giúp đảm bảo cho các NHTM thích nghi được với nhu cầu phát triển mới trong bối cảnh nền kinh tế thế giới biến động. Vì vậy, nghiên cứu vấn đề phát triển LKTH của các NHTM hiện còn tương đối mới cả về lý thuyết lẫn thực tiễn.
Từ khóa: Liên kết thương hiệu; Tài sản thương hiệu; Ngân hàng thương mại
7. Thanh toán điện tử phát triển mạnh ở Trung Quốc - bài học kinh nghiệm cho Việt Nam/ Bùi Hồng Điệp// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 5/2018 .- Tr. 40 – 44
Tóm tắt: Trong những năm gần đây, hoạt động thanh toán điện tử trên các thiết bị di động tại Trung Quốc phát triển rất nhanh. Xu hướng phát triển thanh toán điện tử thay thế cho sử dụng thẻ và tiền mặt với tốc độ đáng ngạc nhiên đem lại những bài học kinh nghiệm cần thiết đối với Việt Nam trong triển khai đề án thanh toán không dùng tiền mặt, xây dựng các thành phố thông minh,… dựa trên ứng dụng những tiến bộ mới nhất của công nghệ 4.0, của ngân hàng kỹ thuật số trên các thiết bị di động.
Từ khóa: Thanh toán điện tử; Phương thức thanh toán; Kinh nghiệm

Trung tâm Thông tin Thư viện