Thư mục Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ số 6 năm 2017
24 tháng 8, 2017 bởi
Thư mục Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ số 6 năm 2017
Trần Hữu Trung


1. Giảm dần sử dụng tiền mặt trong nền kinh tế/ Phương Linh// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 6/2017 .- Tr. 18 – 20
Tóm tắt: Hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt (TTKDTM) tại Việt Nam trong thời gian qua đã có nhiều chuyển biến mạnh mẽ, cơ bản đạt được mục tiêu đề ra. Nhận thức và thói quen của người dân, doanh nghiệp về TTKDTM có sự cải thiện tích cực. Bài viết điểm lại một số kết quả quan trọng đạt được trong việc triển khai TTKDTM và một số giải pháp đảm bảo an toàn trong hoạt động thanh toán, góp phần tiếp tục thúc đẩy TTKDTM, giảm tỷ trọng tiền mặt trên tổng phương tiện thanh toán.
Từ khóa: Hoạt động thanh toán; Thanh toán không dùng tiền mặt; Phương tiện thanh toán
2. Bàn về chế định bảo đảm thực hiện nghĩa vụ trong Bộ Luật Dân sự 2015 dưới góc độ ngân hàng/ Nguyễn Chí Đức// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 6/2017 .- Tr. 21 – 26
Tóm tắt: Bài viết phân tích những quy định chung có tính chất mới liên quan đến chế định bảo đảm thực hiện nghĩa vụ của BLDS 2015 có ý nghĩa to lớn trong việc giải quyết những vướng mắc đang gặp phải. Việc nghiên cứu đánh giá, phân tích so sánh cụ thể những quy định mới với những quy định trước đây, và tìm ra những khó khăn, bất cập để có cơ sở đề xuất với Bộ Tư pháp, Ngân hàng Nhà nước soạn thảo những văn bản hướng dẫn cho phù hợp là rất cần thiết.
Từ khóa: Bộ Luật Dân sự; Bảo đảm thực hiện nghĩa vụ; Giao dịch bảo đảm
3. Cách mạng Công nghiệp 4.0 và những vấn đề cần quan tâm/ Nguyễn Nhâm// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 6/2017 .- Tr. 27 – 29
Tóm tắt: Nhân loại đang bước vào cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư (Industry 4.0). Cuộc Cách mạng này sẽ làm thay đổi cơ bản lối sống, phong cách làm việc và cách thức giao tiếp của con người. Xét về phạm vi, mức độ và tính phức tạp, sự dịch chuyển này không giống với bất kỳ điều gì mà con người từng trải qua. Các sản phẩm đầu tiên có vai trò định hình tương lai thế giới sẽ xuất hiện vào năm 2025, với sự tích hợp các lĩnh vực vật lý, số hóa và sinh học thông qua Internet vạn vật. Việt Nam là quốc gia phát triển trung bình, với sự chủ động tích cực hội nhập quốc tế nên sự lan tỏa của Industry 4.0 là một cơ hội mà Việt Nam cần nắm bắt.
Từ khóa: Cách mạng Công nghiệp; Vật lý; Số hóa; Sinh học; Internet
4. Một số đặc điểm cơ bản chi phối đến lựa chọn mô hình và cơ chế hợp tác công tư trên địa bàn TP. Cần Thơ/ Hoàng Văn Hoan, Trần Thành Trai, Lê Chí Phương// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 6/2017 .- Tr. 30 – 33
Tóm tắt: Hợp tác công tư có thể áp dụng ở nhiều lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội khác nhau, đặc biệt trong cung ứng các dịch vụ công như hạ tầng giao thông, nước sạch, vệ sinh, môi trường, giáo dục, y tế… Điều này liên quan đến tính chất dịch vụ công hoặc dịch vụ bán công của chúng trong các mô hình nhà nước cổ điển đều do nhà nước chịu trách nhiệm tổ chức cung ứng, quản lý và chi trả phí. Trong xu hướng cấu trúc lại chức năng của nhà nước trong 3 thập niên gần đây thường mở rộng sự tham gia của khu vực tư nhân ở các khâu khác nhau. Việt Nam nói chung và Thành phố Cần Thơ nói riêng cũng nằm trong trường hợp như vậy, lại đặt trong điều kiện chuyển đổi thể chế kinh tế, nên khu vực dịch vụ công thường buộc nhà nước phải nhượng quyền môt phần và cũng là khu vực sẵn sàng thu hút tư nhân tham gia lớn nhất. Bài viết phân tích thực trạng phát triển cơ sở hạ tầng và phát triển dịch vụ công ở Cần Thơ, các đặc điểm cơ bản chi phối đến lựa chọn mô hình và cơ chế hợp tác công tư đồng thời đề xuất một số biện pháp để áp dụng PPP hiệu quả tại Cần Thơ.
Từ khóa: Hợp tác công tư; Nhà nước; Khu vực tư nhân; Cần Thơ
5. Dự báo và một số vấn đề của kinh tế toàn cầu năm 2017/ Trang Ngọc// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 6/2017 .- Tr. 34 – 36
Tóm tắt: Kinh tế thế giới năm 2017 được dự báo sẽ đạt tốc độ tăng trưởng cao hơn năm 2016 với sự phục hồi đến từ cả hai nhóm nước phát triển cũng như đang phát triển. Tại nhóm các nền kinh tế phát triển, Mỹ thể hiện xu hướng cải thiện rõ rệt nhất, Nhật Bản cũng có những bước tiến nhất định tuy nhiên khu vực châu Âu với những khó khăn nội tại chưa thể giải quyết có thể phải đối mặt với tình trạng tăng trưởng sụt giảm.
Từ khóa: Kinh tế thế giới; Kinh tế toàn cầu; Tăng trưởng kinh tế
6. Fed tăng lãi suất lần thứ hai trong 3 tháng/ Lan Hương// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 6/2017 .- Tr. 37 – 38
Tóm tắt: Các chuyên gia nhận định nguyên nhân lãi suất được Fed tiếp tục điều chỉnh tăng là nhờ những tín hiệu tích cực từ nền kinh tế Mỹ trong những tháng qua với 230.000 việc làm mới mỗi tháng trong giai đoạn tháng 1-2/2017. Sức mua cũng được tăng cường và lạm phát tăng trưởng ổn định.
Từ khóa: Lãi suất; Fed; Tỷ giá; Thị trường tiền tệ
Trung tâm Thông tin Thư viện