Xây dựng "Tủ sách Bác Hồ" trong các trường học, cơ sở giáo dục
17 tháng 3, 2021 bởi
Xây dựng "Tủ sách Bác Hồ" trong các trường học, cơ sở giáo dục
Trần Hữu Trung


Bộ Giáo dục và Ðào tạo vừa yêu cầu các trường, cơ sở giáo dục thu thập tư liệu và xây dựng "Tủ sách Bác Hồ" (các ấn phẩm tuyên truyền về Chủ tịch Hồ Chí Minh: sách, truyện, bài hát, phim, ảnh, các mẩu chuyện về tình huống ứng xử của Bác, tư liệu quý về Bác...).

Ðối với các trường phổ thông đã có các tài liệu về Bác Hồ trong "Tủ sách đạo đức", cần đẩy mạnh tuyên truyền, sử dụng hiệu quả các tư liệu này và tiếp tục đầu tư bổ sung, cập nhật những tư liệu mới làm phong phú tủ sách. Tủ sách bố trí ở vị trí thuận lợi để cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên dễ dàng khai thác và sử dụng. Tăng cường tuyên truyền, giáo dục, chăm sóc các di tích, các địa danh nơi Bác Hồ đã tới thăm, nơi Bác đã trồng cây lưu niệm... Phối hợp tổ chức các buổi giao lưu để các nhân chứng đã từng gặp Bác Hồ và có những kỷ niệm sâu sắc với Bác nói chuyện với cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên ở địa phương. Các sở giáo dục và đào tạo, các nhà trường lựa chọn những nội dung, di tích, địa danh tiêu biểu nhất tại địa phương có liên quan tới Bác Hồ, những nhân chứng đã từng gặp Bác... và giới thiệu về Bộ Giáo dục và Ðào tạo làm cơ sở biên tập danh mục tư liệu hoặc hình thức phù hợp để tham khảo và khai thác chung.

Theo Nhân Dân Online