My Company Phiên bản hệ thống 14.0+e-20210204

Thông tin về My Company instance of Odoo, the ERP Mã nguồn mở.

Cài ứng dụng

Bán hàng
Từ báo giá tới hóa đơn
Lên hóa đơn
Hóa đơn & Thanh toán
App crm browse by stage and team
Browse crm lead by stage and team. Use for parent children tree list kanban navigator. ztree widget.Hierarchy Tree.Parent Children relation tree..
CRM
Theo dõi quy trình quản lý tiềm năng và đóng cơ hội
Trang web
Xây dựng trang web doanh nghiệp
Kho vận
Quản lý kho của bạn và các hoạt động logistics
Mua hàng
Đơn mua hàng, nhà cung cấp và các thỏa thuận
Dự án
Organize and plan your projects
Email Marketing
Thiết kế, gửi và theo dõi email
Thời gian biểu
Kiểm soát thời gian làm việc của nhân viên
Chi phí
Nộp, duyệt và gửi hóa đơn chi phí của nhân viên
Tài liệu
Quản lý tài liệu
Ngày nghỉ
Phân bổ Nghỉ phép và theo dõi yêu cầu Nghỉ phép
Tuyển dụng
Theo dõi quy trình tuyển dụng của bạn
Nhân viên
Tổng hợp chung thông tin nhân viên
Assignment Management
A Module For Assignment Management In School
Education ERP
Exam Management for Education ERP
A Module For Exams Management Taken In School
Open HRMS Branch Transfer
Employee transfer between branches
Open HRMS - HR Dashboard
Open HRMS - HR Dashboard
Library Management for Education ERP
A Module For Library Management For School
S3 backing up
Yet another backup tool, but with sexy graphs
Open HRMS Core
Open HRMS Suit: It brings all Open HRMS modules
School
Attendance Management
A Module For Attendance Management In School
Evaluation Management for Education ERP
A Module For Evaluation Management In School
School Event Management for Education ERP
A Module For Event Management In School
Fees Management for Education ERP
A Module For Fees Management In School
Transport Management for Education ERP
A Module For Transport & Vehicle Management In School
Timetable Management
A Module For Timetable Management In School
Các sự kiện
Công khai thông tin sự kiện, bán vé
Thảo luận
Chat, mail gateway và các kênh riêng
Liên hệ
Tổng hợp chung thông tin liên lạc của bạn
Lịch
Lịch trình gặp mặt nhân viên
Đội phương tiện
Quản lý phương tiện của bạn và theo dõi chi phí vận hành
Blogs
Công khai thông tin các bài blog, thông báo, tin tức
Chat Trực tuyến
Trò chuyện với khách truy cập trang web của bạn
Di động
Mô-đun Odoo Mobile gốc
Chấm công
Kiểm soát việc ra vào của nhân viên
Ghi chú
Sắp xếp công việc của bạn với bản ghi nhớ
Quản lý Kỹ năng
Quản lý kỹ năng, kiến thức và lý lịch của nhân viên của bạn
Hợp đồng lao động